Akce


Hezky česky: Havlíček nám píše... Nad korespondencí Karla Havlíčka

Hezky česky

Z rozsáhlého projektu šestisvazkového vydání korespondence Karla Havlíčka dosud vyšly čtyři díly po revoluční rok 1848. Přednáška přiblíží tento rok a ve vybraných ukázkách představí různé role, v jakých Havlíček v korespondenci vystupoval: syn, přítel, nápadník, redaktor či veřejně činná osoba… Druhá část přednášky se pak zaměří na způsoby Havlíčkovy komunikace s nadřízenými úřady krátce před vypuknutím revoluce. Tyto dopisy mohou posloužit jako ilustrace způsobu uvažování a následných politických požadavků české obrozenské společnosti v revolučním období.

přednáší: PhDr. Ladislav Futtera
kdy: 16. února, od 17.00 do 18.30
kde: univerzální sál krajské knihovny
vstupné: 50 Kč