Akce


Týden knihoven - S námi vždy All Inclusive!

- Týden knihoven - S námi vždy All Inclusive!

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje
ve spolupráci se SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků)
na podporu četby a knihoven pořádá již 17. ročník

Týden knihoven
S námi vždy all inclusive!

 30. 9. – 4. 10. 2013

30.9. 9 hod. Slavnostní otevření klubovny
v dětském oddělení za podpory a účasti náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové

9 – 12 hod. Nonstop čtení pro děti základních škol ve spolupráci se SenSen - senzačními seniory. Kromě čtení pohádek a příběhů představíme aktivity, které budou probíhat v nově otevřené dětské klubovně: výtvarné dílny, rukodělné dílny a deskové hry.
Akce je určena pro žáky základních škol pravidelně spolupracující s dětským oddělením (ZŠ Pardubice-Spořilov, ZŠ Štefánikova, ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích)
9.00 – 9.45, 10.00 - 10.45, 11.00 - 11.45 (3 besedy), klubovna dětského oddělení

2.10. 10 hod. Autorské čtení s Kateřinou Pojkarovou: Zapomnění, fantasy novela
Kateřina Pojkarová je mladá začínající spisovatelka, pracuje jako pedagog na Univerzitě Pardubice. V loňském roce vydala knihu Cesta do Els pro všechny, kteří mají rádi krásu a dobrodružství. V těchto dnech přichází s fantasy novelou Zapomnění, určenou pro mladší čtenáře ve věku 11 - 16 let. Čtení je zadáno žákům základních škol spolupracujících  s knihovnou (ZŠ Pardubice, Benešovo nám.)
Případný další zájem o autorské čtení prosím hlaste v dětském oddělení: tel. 466 531 246.
sklepení knihovny

2.10. 11 hod. Příznaky infarktu: rozdíly mezi ženami a muži 
přednáška MUDr. Iva Varvařovského, primáře Krajské nemocnice, univerzální sál KK
Připravují SenSen - senzační senioři pro širokou veřejnost

2.10. 16 – 18 hod. Moderna a kubismus (Otakar Novotný : Sokolovna v Holicích, 1908-1913) přednáška v rámci Akademie volného času, přednáší Mgr. Pavel Panoch, Ph. D., univerzální sál KK

2.10. 15 – 17 hod. Lichožroutí výtvarná dílna
Za pomoci ponožek, knoflíků, drátků a senzačních seniorů přivedeme na svět nové lichožrouty! Vstupné: 3 ponožky, klubovna dětského oddělení

2.10. 18 hod. Vernisáž k výstavě Můj osobní prostor – autorské fotografie vystavuje pardubická FOPA

3.10. 17 hod. Povídání o knihách na téma: Nejstarší literatura na našem území
 - od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu r. 863 po Smila Flašku z Pardubic r. 1402
Těžištěm povídání je četba ukázek překladů nejstarších literárních děl našeho území (staroslověnských, latinských, staročeských), legendy, kroniky, letopisy, životopis, Nová rada. Četba a úvodní text k ukázkám Karla Jará, hudební ukázky připravila Zuzana Grohová, univerzální sál KK

3.10. Prodejní výstavka knih členů Střediska východočeských spisovatelů
spojená s autogramiádou ve vstupním vestibulu krajské knihovny
10.00 – 15.00 hod. prodej knih
13.00 – 15.00 hod. autogramiáda autorů: Antonín Šlechta, Miroslav Skačáni, Marta Urbanová, Milan Dušek, Lubomír Macháček, Olga Novotná, Jana Wiesnerová, Věra Kopecká, Eva Černošová, Aleš Misař, Jiří Faltus, Lukáš Vavrečka, Filip Mikuš

3.10. 15.30 hod. Zahájení Východočeského uměleckého maratonu
Největší každoroční literárně-kulturní akce ve Východních Čechách a Vysočině, desítky autorských čtení, worshopů a besed... veletrhy, dny poezie, křty nových knih, autogramiády a mnoho dalších událostí. Pořádá SVčS ve spolupráci s krajskou knihovnou.
15.30 hod. Kavárna Apatyka, Pernštýnské náměstí

Další nabídka knihovny:

Svět elektronických informací
V rámci Týdne knihoven přijďte zkusit vyhledávat články z pardubického regionu, z dělé ČR i ze světa. Ve studovnách vám zdarma ukážeme, jak lze rychle a moderně vyhledávat informace v profesionálních databázích Anopress, Ebsco a Aleph. V říjnu každé úterý 8 - 12 hod. nebo po dohodě. Tel: 466 531 258, e-mail: dotazy@knihovna-pardubice.cz

Dětské oddělení:

Zcela nové dětské www stránky!

Kde končí svět – výtvarná a literární soutěž na téma: Nejmoudřejší je číslo
Besedy pro školy - více informací obdržíte u pracovnic dětského oddělení

A bonus:
7.10. 17 hod. Beseda se spisovatelkou, moderátorkou a publicistkou Irenou Fuchsovou, univerzální sál