Aktuality


Ohlédnutí za 17. ročníkem Týdne knihoven

Ohlédnutí za 17. ročníkem Týdne knihoven

Letos v celé ČR proběhl již 17. ročník Týdne knihoven (30.9. – 5.9.).

Krajská knihovna v Pardubicích  se jako každoročně zapojila do této celostátní akce.

Již v pondělí 30.9. od 9 hod. všechny dětské návštěvníky knihovny čekalo milé překvapení, tím bylo slavnostní otevření a uvedení do provozu dětské klubovny. Je to prostor pro volnočasové aktivity, vzdělávací pořady a hlavně tolik chybějící prostor pro relaxaci.

Školám jsme nabídli autorské čtení s interaktivními prvky se začínající spisovatelkou Kateřinou Pojkarovou z fantasy novely Zapomnění.

Velmi pěknou akcí byla přednáška pro širokou veřejnost Mgr. Karly Jaré na téma Nejstarší literatura na našem území z cyklu Povídání o knihách. Skvělý přednes citovaných ukázek,  a to jak v jazyce českém, tak staročeském podtrhla vybraná dobová hudba, přednášející svůj přednes okořenila osobitým humorem.

Všeobecná studovna nabídla a nadále nabízí možnost vyhledávání  informací v domácích i zahraničních databázích.

Ve spolupráci se  Střediskem východočeských spisovatelů jsme zahájili Východočeského uměleckého maratónu a nabídli prodejní výstavku knih.

Vernisáž pardubických fotografů k výstavě Můj osobní prostor zajímavě a nově propojila život knihovny, návštěvníci se mohli přesunout z jedné akce do druhé a být tak svědky, že knihovna je místem, kde to žije i díky atmosféře, kterou příjemně doplnil hudební doprovod svižné kapely „Semtamtext“.

Týden knihoven jsme završili besedou s Irenou Fuchsovou, kde v naplněném sále zazněly historky i fejetony autorky 30 knih, po chvilkách smíchu následovaly chvilky zamyšlení a bilancování nad prožitým, následně prodej knih a autogramiáda.

Více fotografií najdete zde...