Aktuality


Osobnost Pardubického kraje

Osobnost Pardubického kraje

Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického krajemedailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let. Otevírá se tak prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje.

Udílet se bude:
Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
Medaile hejtmana

Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje.

Návrhy je možné odeslat na webovém formuláři nebo si stáhnout a vytisknout formulář z www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje a poslat jej poštou na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje.
Nominace můžete posílat také na e-mailovou adresu
oceneni@pardubickykraj.cz. Termín přijímání nominací je 31. října 2013.

O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti

Nezapomeňte ani Vy navrhnout osobnost, které si vážíte, na ocenění Pardubického kraje.

Informace ke stažení: plakátnominační formulář