Aktuality


SENSEN klub Pardubice

SENSEN klub Pardubice

Pravidelné setkávání seniorů dospělo k organizovanému celku, k vytvoření SenSen klubu při Krajské knihovně v Pardubicích.
Krajská knihovna se zapojila do celorepublikového projektu nadace Charty 77/ konto Bariéry na podporu plnohodnotného stárnutí SenSen – senzační senioři. Více informací o tomto projektu najdete na www.sensen.cz

Skupina seniorů složená z rozmanitých profesí se setkává od října 2012 v Domě hudby, kde si na pravidelných schůzkách plánuje organizování volného času akcemi různého charakteru: literární kavárny, cyklistické výlety, práci na počítačích, návštěvy muzea i galerií, výlety do přírody.

Senioři si vydávají si svůj Zpravodaj, na vyžádání v knihovně nebo ke stažení zde…

V tuto chvíli probíhá registrace klubu na občanské sdružení.

O aktivitách tohoto klubu se dozvíte zde: http://sensen-klub-pardubice.webnode.cz/

 Od září 2013 SenSen klub Pardubice plánuje spolupráci s dětským oddělením krajské knihovny při podpoře pro volnočasové aktivity dětí v nově vznikající v klubovně.

 Pokud jste se seznámili s činností klubu SENSEN a pokud vás aktivity seniorů oslovily, můžete se k nim připojit!

Více informací získáte u p. Komárové tel: 466 513 131 nebo na e-mailové adrese: zpravodajsensen@seznam.cz