Aktuality


Slavnostní otevření klubovny

Slavnostní otevření klubovny

30.9. jsme slavnostně otevřeli novou klubovnu dětského oddělení.

Navštívila nás i Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a Mgr. Tomáš Libánek z Krajského úřadu Pardubického kraje.

V klubovně chceme dětem nabízet odpolední doprovodné volnočasové aktivity – klub deskových her, čtení s babičkou, výtvarné a rukodělné dílny, vše ve spolupráci se Občanským sdružením Klub SenSen – senzační senioři.

V klubovně též budou probíhat tematické a naučné besedy pro jednotlivé třídy základních a mateřských škol, děti zde budou mít prostor pro vypracování úloh, studium odborné literatury a prostor pro relaxaci.

Paní učitelky a páni učitelé, pokud máte zájem o návštěvu dětského oddělení, seznámit děti s prostředím knihovny a svou výuku doplnit besedou, aktuální nabídku besed pro školní rok 2013/14 najdete zde...

Více informací obdržíte u pracovnic dětského oddělení.

Těšíme se na vaši návštěvu s dětmi v knihovně.