Aktuality


Dětská scéna 2014

Dětská scéna 2014

Krajské kolo 43. ročníku Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2014 proběhne ve dnech 3.-4. a 7.-8. dubna v koncertním sále Domu hudby v Pardubicích, Sukova třída 1260

ve čtvrtek   3. dubna      I. kategorie (žáci 2. – 3. tříd ZŠ) – končí na úrovni kraje

v pátek        4. dubna     II. kategorie (žáci 4. – 5. tříd ZŠ)

v pondělí    7. dubna    III. kategorie (žáci 6. – 7. tříd ZŠ + víceletá G)

v úterý        8. dubna    IV. kategorie (žáci 8. – 9. tříd ZŠ + víceletá G)

Prezence od 9,00 hodin.

Hlasová rozcvička od 9,30 hodin.

Zahájení v 10,00 hodin.

Předpokládaný konec přehlídky cca v 15,00 hodin, ( I. + II. kat. cca  13,00 hod.).

Nezapomeňte 3x opis textů pro potřeby poroty!!!

 Součástí přehlídky každé kategorie bude rozborový seminář s porotou.

 UPOZORNĚNÍ: Při prezenci bude dětem na základě předložených dokladů uhrazeno cestovné. Pojedete-li autem, proplatíme Vám cestovné do výše částky jízdného veřejným dopravním prostředkem.  Cestovné pedagogickému doprovodu hradí vysílající organizace. Pedagogičtí pracovníci pověřeni dozorem nad žáky zabezpečují dohled po celou dobu účasti a pohybu  žáka v místě konání soutěže.

V Domě hudby není možnost občerstvení, pouze  si lze uvařit  kávu či čaj. Dětem vezměte svačinku.

 více informací: Hana Cihlová tel. 466 500 754