Aktuality


Dětský den v knihovně pro „LOVCE PEREL“ a Morionský trh

Dětský den v knihovně pro „LOVCE PEREL“ a Morionský trh

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ PRO „LOVCE PEREL“ A MORIONSKÝ TRH

30. 5. 8.30 - 12.00

Jedinečný den spojený s dobrodružnou výpravou do světa Tolkienovy Středozemě.
V prostorách knihovny ožije kouzelný příběh, jehož přímými účastníky se stanou děti, které se zapojily do čtenářské soutěže Lovci perel. Umožní to účinkující projektu nazvaného Živé knihy, který je podpořen z nadace
O2 Think Big.
Bude také vyhlášeno průběžné hodnocení soutěže: kolik perel se už nasbíralo, kdo je v lovení nejúspěšnější, jaké knížky děti čtou nejčastěji apod.
Program bude probíhat v dopoledních hodinách.
Po celý následující týden (2.–6. 6.) pak bude probíhat Morionský trh, na němž si „lovci perel“ budou moci nakoupit cennosti za nasbírané peníze (moriony), které získali v průběhu soutěže.
Setkání je určeno pro ty čtenáře, kteří ulovili alespoň jednu perlu.

UPOZORNĚNÍ!!!
Soutěž “Lovci perel“ pokračuje do 31. 12. 2014. Noví zájemci o četbu se stále mohou přidat.