Aktuality


Hudební sekce Krajské knihovny se bude dál rozvíjet

Hudební sekce Krajské knihovny se bude dál rozvíjet

Tisková zpráva Pardubického kraje, zdroj: www.pardubickykraj.cz/aktuality/76962/hudebni-sekce-krajske-knihovny-se-bude-dal-rozvijet

(28.1.2014)

Pardubice – V Pardubicích se v posledních dnech objevily nepodložené spekulace o rušení hudební sekce Krajské knihovny a petice proti tomuto kroku. Tato informace zazněla rovněž na včerejším jednání Zastupitelstva města Pardubic. Hejtman Martin Netolický se proto spojil s ředitelkou této organizace Radomírou Kodetovou, aby situaci prověřil. Zabývala se tím rovněž náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.

     „Paní ředitelka Kodetová mě ubezpečila, že k žádnému rušení hudební sekce v knihovně nedochází. Naopak má knihovna v plánu rozšiřovat svůj hudební fond, “ sdělil hejtman Martin Netolický. „Pouze byla zkrácena provozní doba tohoto oddělení o 3,5 hodiny týdně. Paní ředitelka přitom vycházela z dlouhodobé statistiky, která dokládá, že v pátek počet zapůjčených titulů v dlouhodobém průměru nepřekročí deset položek, “ doplnil Netolický.

     Hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích poskytuje služby veřejnosti a tvoří knihovní fond, který čítá přibližně 3 000 zvukových nosičů, 2 500 hudebnin a okolo 8 000 knih s hudební tématikou. Knihovna oddělení neruší a ani rušit nebude.

     S chodem celé knihovny je spokojena i náměstkyně hejtmana Jana Pernicová: „V posledních třech letech byla vždy dvakrát ročně zaváděna nová služba pro uživatele knihovny či veřejnost, například rozšíření výpůjční doby každý den do 19 hodin, výpůjčky elektronických čteček, otevření nově zbudované dětské klubovny, WI-FI připojení pro veřejnost v regionální a všeobecné studovně, rozšíření cyklu přednášek pro veřejnost v rámci Akademie volného času, včetně nových počítačových kurzů a umožnění spolkové činnosti pro seniory v prostorách, “ píše náměstkyně Pernicová v dopise primátorce města Pardubice Štěpánce Fraňkové.