Aktuality


Lovci perel - 2.ročník čtenářské soutěže

Lovci perel - 2.ročník čtenářské soutěže

Vyhlašujeme již 2. ročník úspěšné čtenářské soutěže:

Lovci perel aneb Potopme se do hlubin příběhů

Od ledna do prosince letošního roku probíhá na dětském oddělení oblíbená čtenářská soutěž Lovci perel. V loňském roce, kdy se soutěž v naší knihovně uskutečnila poprvé, se zapojilo 156 dětí a nasbíralo přes devět set perel. I letos se těšíme na hojnou účast a zveme všechny dětské čtenáře, aby se ponořili do hlubin knižních příběhů: čeká jich více než tři sta!

Soutěž vyhlašuje Knihovna města Hradce Králové. V letošním roce se budou moci zapojit knihovny v celé České republice. Vše o tomto projektu se dozvíte na stránkách knihovny http://projekty.kmhk.cz/


Pravidla soutěže:

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou „Toto je perlorodka“. O celý seznam perlorodek můžete požádat knihovnice.

Knihy jsou součástí celoroční čtenářské soutěže „Lovci perel“ a jejím cílem je číst zajímavé knihy s porozuměním.

Odměnu získá každý, kdo se zapojí. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu.

 

Jak soutěžit:

U knihovnic se zapíšeš a dostaneš číslo, pod kterým budeš soutěžit.

Ke knize-perlorodce u knihovnic získáš list s otázkami ke knize. Otázky z karty si přečti dřív, než se pustíš do knížky.

Při odevzdání vyplněné karty dostaneš krásnou perlu.

Součástí hrací karty jsou i nepovinné otázky. Za každou odpovězenou nepovinnou otázku dostaneš honorář ve speciální knihovnické měně Morionech. Moriony se dají získat i za pěkný obrázek k perlorodce.

První odměna: Na konci školního roku a před Vánoci budou mít všichni lovci perel možnost utratit vydělané Moriony v obchůdku s odměnami u nás v knihovně.

Vyhodnocení: Nejúspěšnější čtenáři budou vyhodnoceni v kategoriích 1. a 2. třída / 3. - 5. třída / druhý stupeň ZŠ. Vyhodnocení proběhne na začátku roku 2015.

PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ PERLY JE NEJEN VYPLNĚNÍ KARTY, ALE TAKÉ VRÁCENÍ KNIH DO JEDNOHO MĚSÍCE !