Aktuality


Motivujeme děti ke čtení!

Motivujeme děti ke čtení!

SKIP ČR vyhlašuje šestý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlásila letošní žáky prvních tříd základních škol Krajská knihovna v Pardubicích spolupráci se školami.

Pro školní rok 2013/2014 jsme připravili knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka - Abeceda.

V současné době jsme opět navázali spolupráci s projektem Čtení pomáhá, kde každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Mezi podporované projekty je i Knížka pro prvňáčka.

Bližší informace naleznete na adrese zde...