Aktuality


Nabídka hudebního oddělení krajské knihovny.

Nabídka hudebního oddělení krajské knihovny.

Cyklus hudebních pořadů věnovaných Roku české hudby 2014

Rok české hudby nebo Rok hudby v českých zemích?

Zahajovací pořad k cyklu věnovanému Roku české hudby 2014 přinese zamyšlení nad hudební historií v českých zemích, kde do 19. století existovaly česká a německá kultura společně. Připomene řadu pozoruhodných, často neprávem opomíjených osobností.
Lektor: PhDr. Michaela Freemanová, vědecká pracovnice Etnologického ústavu AV ČR
pondělí 22. září 2014 v 18:00, univerzální sál

Barvy všecky Zuzany Navarové

Ač je to neuvěřitelné, od nečekaného úmrtí vynikající zpěvačky, textařky a skladatelky uplyne letos již 10 let. V poslechovém pořadu zazní řada jejích písní z různých období – od působení v kapelách Nerez nebo KOA přes sólový projekt Caribe až po hostování na albech jiných muzikantů.  
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová, Krajská knihovna Pardubice
pondělí 27. října 2014 v 18:00, univerzální sál

Nebojme se moderny

Pořad přinese pohled na tvůrčí scénu české hudby druhé poloviny 20. století. Představí jednotlivé generační vrstvy od osobností, které započaly svoji tvůrčí činnost ještě před druhou světovou válkou až po generaci autorů narozených v letech sedmdesátých, kteří svoji dráhu na sklonku 20. století teprve začínali.
Lektor: Doc. Eduard Douša, hudební skladatel a pedagog Ústavu hudební vědy FF UK v Praze
pondělí 10. listopadu 2014 v 18:00, univerzální sál

Rudolf Firkušný

Portrét jednoho z nejslavnějších českých klavíristů, jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme. Životní příběh „zázračného dítěte“ nás zavede do celého světa, kde spolupracoval s nejlepšími orchestry a dirigenty té doby. Připomene také jeho emotivní návrat do vlasti a vystoupení na Pražském jaru v roce 1990.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová, Krajská knihovna Pardubice
pondělí 15. prosince 2014 v 18:00, univerzální sál