Aktuality


Nové seznamy dětské literatury

Nové seznamy dětské literatury

Každoročně se na knižním trhu objeví celá řada kvalitní literatury, nicméně je obtížné si o ní udržovat přehled, natož doporučovat dětskému čtenáři. Aby současné a moderní knihy nezůstávaly opomíjeny, členky Klubka KDK SKIP 08 společně vypracovaly seznamy dětské literatury pro jednotlivé věkové skupiny (6 - 15 let) s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům.

Knihovníci v nich získají kvalitní pomoc v oblasti doplňování knihovního fondu a odborný materiál (výběrovou anotovanou bibliografii), který mohou nabídnout pedagogům a rodičům k dalšímu využití. Základní jmenovité seznamy jsou doplněny anotovanými podrobnými soupisy.

Vzhledem k tomu, že seznamy pro některé ročníky jsou dosti obsáhlé, je v každém z nich zvýrazněno deset nejčtenějších a nejzajímavějších titulů. Pro věkovou skupinu 12 - 15 let jsou anotace knih obohaceny medailonkem autora.

 Seznamy dětské literatury jsou příspěvkem knihovnic z východních Čech ke Dni dětské knihy 2013 a můžete si je stáhnout ze stránek  dětského oddělení.