Aktuality


Uzávěrky přihlášek

Uzávěrky přihlášek

Pardubické střípky

Letos již po sedmé vyhlašuje Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů soutěž Pardubické střípky. Tématem pro literární i výtvarná díla je „Co dokáží lidské ruce“, které skrývá podtémata: Když práce spojuje…, Vlak (trať) vzpomínek, Dobrodružství na trati nebo Kam vedou koleje, inspirovaná 200. výročím narození a 170. výročím úmrtí Jana Pernera. Téma je tedy otevřeno modifikaci a je možné jej konkretizovat a rozvíjet. Forma a technika soutěžních prací je libovolná, musí se ovšem jednat o literární nebo výtvarné projevy. Práce odevzdávejte do:

23. října 2015

Nejlepší literární díla budou uveřejněna v bulletinu Kruh a nejlepší výtvarné práce budou v roce 2016 vystaveny v krajské knihovně. Autoři nejlepších literárních děl mají pak možnost individuální odborné lektorské podpory ze strany renomovaných spisovatelů. Soutěží se v pěti kategoriích od žáků 3. tříd po studenty 4. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Propozice naleznete na http://kkpce.cz/…/kulturni-sl…/souteze-krajske-a-celostatni/

Pardubické poetické setkání

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje
a Středisko východočeských spisovatelů vyhlašují XIX. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů, která je součástí 11. Východočeského uměleckého maratónu.
Přehlídka je určena mladým recitátorům a literátům. Je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání a poučení.  Do programu soutěžní přehlídky je začleněna i tvůrčí dílna.
Zájemce o přehlídku vyplní závaznou přihlášku, kterou zašle do:

21. října 2015

na adresu:
Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice.
Přihlášky a texty prosím posílejte včas. 
K  přihlášce připojte:
Recitátoři - 3 kopie textu s uvedením autora, případně překladatele (psané na stroji a označené jménem), literáti zašlou texty, které budou interpretovat.

Přehlídka se uskuteční 11. listopadu 2015 od 9.30 hod. na scéně Divadla 29, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice.