Aktuality


Pozvánka na 19. esperantský den

Svaz zdravotně postižených esperantistů Klub esperantistů doktora Schulhofa v Pardubicích pořádají 19. ESPERANTSKÝ DEN

Kdy:   v sobotu 4. 6. 2016 od 10 hodin

Kde:   v nové kavárně na nádvoří pardubického zámku

Předběžný program:

10,00 – 11,00 hodin       zprávy o činnosti klubu a svazu

11,00 – 12,00 hodin       Divadlo jednoho herce (S. Hošková) uvede hru „Já, Eliška Pomořanská“ (v češtině) nejenpro esperantisty, ale i pro širokou veřejnost

12,00 – 13,00 hodin      oběd

13,00 – 13,30 hodin     Vzpomínka na Karla IV. (krátká přednáška M. Turkové)

13,30 – 14,30 hodin      zprávy z kroužků

odpoledne                       vycházka po zámeckých valech nebo prohlídka zámku (dle počasí)

Vaši účast a zájem o oběd potvrďte mailem  aeh@esperanto-aeh.eu nebo telefonicky na čísle 466 611 941 do 25. 5. 2016.  

Všichni jste srdečně zváni.