Aktuality


Handicap friendly

Milí čtenáři, patrně jste si povšimli nového loga, které přibylo na našich plakátech, pozvánkách a dalších propagačních materiálech. Užití loga Handicap friendly souvisí s naší snahou o to, aby Krajská knihovna v Pardubicích byla uživatelsky vstřícná i k osobám se specifickými potřebami. Tímto logem budeme tedy označovat veškeré akce, jichž se bez problému budou moci zúčastnit i osoby s fyzickým znevýhodněním. Užitím loga zároveň reagujme na podmínku strategického dokumentu Pardubického kraje (Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016–2018), který nám ukládá povinnost uvádět na propagačních materiálech informaci o přístupnosti akcí pro osoby se zdravotním postižením.