Aktuality


Čtenář roku 2018

V prvním březnovém týdnu byl v Krajské knihovně v Pardubicích vyhlášen vítěz ankety Čtenář roku 2018, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V letošním osmém ročníku knihovny napříč republikou oceňují své nejlepší nejmladší čtenáře.

V pondělí 5. 3. byly na dětském oddělení slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Čtenář roku 2018. Do užšího výběru postoupili tři čtenáři, z nichž knihovnice vybraly 6letého Josefa Krátkého. „Čtení je pro celou rodinu velký koníček. Klukům jsme předčítali od malinka, a pravděpodobně tím jsme v nich vzbudili lásku ke knihám, “ řekla nadšená maminka vítěze paní Krátká.

„Pepa naši knihovnu pravidelně navštěvuje. Je zapojený do čtenářské hry Lovci perel a ve své kategorii zvítězil. Za loňský rok s maminkou přečetl 14 knih, odpověděl na otázky k jejich obsahu a namaloval obrázky, “ doplnila vedoucí dětského oddělení Jitka Kyclová

Josef Krátký, coby nejlepší nejmladší čtenář Krajské knihovny v Pardubicích, získal roční předplatné do knihovny, knihu a další upomínkové předměty. Čestné uznání pak bylo uděleno dalším dvěma výjimečným čtenářům knihovny – Vojtěchu Čermákovi (4 roky) a Jonáši Pavlovi (1 a půl roku). 

„Cílem této akce je především posílit společenský význam četby. Chceme podpořit rodiče dětí, kteří vodí své potomky do knihovny od nejútlejšího věku. Předčítání pohádek a příběhů prohlubuje vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem. Čtení knížek je nepostradatelné pro rozvoj slovní zásoby a představ o světě. Knihovny navíc volbou nejmladšího čtenáře upozorňují na svou novou celostátní aktivitu BOOKSTART – při které budou knihovníci rodičům rozdávat balíčky knih pro novorozence při příležitosti vítání občánků, “ vysvětluje Kyclová.

Ctenar_roku_2018_1