Aktuality


Dramatický kroužek s hercem Josefem Vránou

Krajská knihovna v Pardubicích připravila pod vedením zkušeného herce Josefa Vrány dramatický kroužek.

Kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních několik lekcí věnujeme především hrám na procvičení verbální i neverbální komunikace, spolupráce, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Náplní kroužku je i poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje v divadelním zákulisí. 

Pokud máte zájem o přihlášení vašeho dítěte, učiňte tak nejpozději do 31. 12. 2018.

Kam zaslat přihlášku a další informace naleznete zde → dramatický kroužek.