Aktuality


Dramatický kroužek s hercem Josefem Vránou

Krajská knihovna v Pardubicích připravila pod vedením zkušeného herce Josefa Vrány dramatický kroužek.

Kroužek je určen všem dětem, které baví divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních několik lekcí věnujeme především hrám na procvičení verbální i neverbální komunikace, spolupráce, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Náplní kroužku je také poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje v divadelním zákulisí. 

Cena za pololetí je 1500 Kč. 
Kroužek se bude konat vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00.

Přihlásit své dítě můžete nejpozději do 15. 9. 2019 na recepci knihovny nebo přes dotazy@kkpce.cz

Přihlášku najdete zde.

Josef_Vrana_portret