Aktuality


Upozornění

Dovolujeme si upozornit všechny registrované čtenáře, kteří pro komunikaci s knihovnou používají mail založený na centrum.cz, že chyba při nedoručování zpráv není na naší straně.