Aktuality


Dramatický kroužek s hercem Josefem Vránou

Krajská knihovna v Pardubicích připravila pod vedením zkušeného herce Josefa Vrány dramatický kroužek.

Kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních několik lekcí věnujeme především hrám na procvičení verbální i neverbální komunikace, spolupráce, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Náplní kroužku je i poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje v divadelním zákulisí. 

Cena za pololetí je 1500 Kč.

Přihlásit své dítě můžete nejpozději do 15. 9. 2019 na recepci knihovny nebo přes dotazy@kkpce.cz

Přihlášku najdete zde.