Aktuality


Knihovna je zapojena do Centrálního portálu knihoven (CPK)

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven (nyní 51 knihoven) z jediného vyhledávacího řádku, aniž by je musel čtenář fyzicky navštívit. Je tak velmi užitečným pomocníkem nejen pro studijní a badatelské účely.

Nový portál nabízí mimo standardních služeb také možnost propojování účtů, které již čtenář v zapojených knihovnách má. Nemalou výhodou je možnost komplexního sledování knižních trendů, získávání inspirace, sdílení informací a komentářů; stejně jako přístup k neknihovním e-zdrojům. Velkou pomůckou pro studenty a badatele je nabídka citací ve volitelných bibliografických standardech nebo adresář českých knihoven a vyhledávání nejbližších poboček.

www.knihovny.cz

knihovny_cz