Aktuality


Nominace na cenu Senior roku 2019

Cenu Senior roku vyhlašuje už po sedmé Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři)

Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Nominace

Nominovat na Cenu Senior roku 2019 mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Chcete někoho nominovat? Zkuste to prostřednictvím webu SenSen!