Aktuality


Dramatický kroužek s Josefem Vránou


Pro děti je připraven opět dramatický kroužek, které povede zkušený herec Josef Vrána. Kroužek je určen všem dětem, které baví divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních několik lekcí bude věnováno především hrám na procvičení verbální i neverbální komunikace, spolupráci, rozvinutí slovní zásoby, správnou artikulaci a dramatický přednes. Děti v něm budou moci uplatnit i své výtvarné či hudební dovednosti. Náplní kroužku je dále poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení nebo co se děje v divadelním zákulisí. 

Děti se naučí:

  • postavit se na prkna, která znamenají svět
  • herecké techniky
  • zahrát různé postavy a role
  • pracovat se svým hlasem a mluvit zřetelněji
  • vystupovat nejen před svými kamarády
  • jak se prosadit
  • jak se dělají kostýmy, co se děje v divadelním zákulisí

Kroužek se bude konat vždy ve čtvrtek odpoledne. Přesný čas bude domluven na společné schůzce s rodiči přihlášených dětí, která se bude konat ve čtvrtek 10. září v 17:00, sraz ve vestibulu knihovny.

Kurzovné: 1.500,- Kč na celý školní rok. Délka vyučovací hodiny je 60 min, kroužek probíhá od září 2020 do června 2021. Děti budou rozděleny do skupin:

1. skupina: 3. - 5. třída ZŠ
2. skupina: 6. - 9. třída ZŠ
Ve skupině bude max. 10 - 12 dětí.

Své děti můžete přihlásit nejpozději do 20. září na recepci knihovny nebo e-mailem na adrese:
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz.

Přihláška ke stažení zde