Aktuality


Koronavirus - aktuální opatření knihovny

Aktuální informace Krajské knihovny v Pardubicích

UZAVŘENÍ KRAJSKÉ KNIHOVNY V PARDUBICÍCH

Krajská knihovna v Pardubicích oznamuje, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

je knihovna od 13. 3. 2020
až do odvolání pro veřejnost uzavřena.

V období uzavření knihovny platí následující:

  • čtenáři si mohou prodloužit výpůjčky až na pět měsíců, pokud se z jakéhokoli důvodu čtenářům napodaří výpůjčky elektronicky prodloužit, zpozdné nebude účtováno
  • biblioboxy jsou od 16. 3. uzavřené
  • systém rezervací a MVS je do odvolání pozastaven

Informace budou průběžně aktualizovány. Zveřejněny budou na vchodových dveřích, webových stránkách a na facebookovém profilu knihovny.

V případě dalších dotazů je možné se obracet na ředitelku knihovny Radomíru Kodetovou.
Kontakt: e-mail r.kodetova@knihovna-pardubice.cz, tel. +420 606 057 337

Aktuální informace od hejtmana Pardubického kraje ke stažení:

Dopis hejtmana - mimořádná opatření pdf
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 pdf
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 pdf
Leták ke stažení - Jak snížit riziko nákazy pdf

Odkazy na důvěryhodné zdroje informací:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Světová zdravotnická organizace WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Krajská hygienická stanice PK
https://www.khspce.cz/koronavirus-2019-ncov-2/

Pardubický kraj - informace pro občany
https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus

Radnice spouští novou informační linku
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/radnice-spousti-novou-informacni-linku/

PK-KV-rousky-narizeni-1803202001