Aktuality


Krajská knihovna v Pardubicích nabízí od 1. března 2020 rodinnou registraci

  • rodinná registrace pro dva rodiče a jejich děti do 15 let – 240 Kč
  • rodinná registrace pro jednoho rodiče-samoživitele a jeho děti do 15 let – 120 Kč

Podmínky pro získání rodinné registrace (oba typy):

  • určit hlavního člena rodinné registrace staršího 18 let,
  • dostavit se do krajské knihovny, v případě rodinné registrace pro dva rodiče a děti se musí dostavit společně oba rodiče,
  • vyplnit registrační přihlášku a zaplatit poplatek dle Ceníku,
  • každý člen musí mít podepsanou přihlášku (za děti do 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce).

Každý člen rodinné registrace obdrží svůj průkaz a své číslo čtenáře.

Všichni držitelé svých individuálních průkazů mají v rámci rodinné registrace stejná práva a možnosti, ale také povinnosti. Každý člen rodinné registrace si může na svůj průkaz půjčovat všechny knihovní dokumenty (půjčení některých knihovních dokumentů je vázáno na určitý věk), provádět vlastní rezervace a objednávky, ale také si každý sám zodpovídá za včasné vracení nebo prodlužování svých výpůjček a placení případných sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení nebo ztrátu. Každý člen rodinné registrace je automaticky upozorněn na blížící se konec výpůjční doby, aby měl možnost své výpůjčky včas vrátit nebo si je prodloužit (knihovna neodpovídá za nedoručení e-mailové zprávy z technických důvodů).

Pokud si prodlouží výpůjční dobu jeden člen rodinné registrace, neprodlužují se výpůjčky automaticky všem členům.

Navázaný člen rodinné registrace může pro ostatní členy vrátit jejich dokumenty a uhradit sankční poplatky.

Rodinná registrace platí 365 dní od data zaplacení registračního poplatku. Platnost registrace navázaných členů je stejná jako platnost registrace hlavního člena, i když se ostatní členové k registraci připojili až v průběhu její platnosti. To znamená, že má-li registrace hlavního člena platnost např. do 20. 12. 2020, budou mít stejnou dobu platnosti i registrace ostatních členů, a to i v případě, že byli do rodinné registrace přidáni později.