Aktuality


Nabízíme přístup do nejobsáhlejší multioborové databáze Academic Search Complete

Od 1. 1. 2020 je díky projektu CzechElib  z počítačů krajské knihovny přístupná databáze EBSCO Academic Search Complete.

Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, která obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7300 recenzovaných časopisů.

Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12500 časopisů a celkem více než 13200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1400 periodik.