Aktuality


ROZHOVOR: Radim Gabrysz


Každý je sám sobě léčitel

Léčitel, hudebník, fotograf, milovník přírody… Jistě bychom našli spoustu dalších přívlastků Radima Gabrysze. My s ním nyní můžeme prožít léčivý koncert za harmonických zvuků tibetských mís. Na návštěvníky Příhrádku tak čeká unikátní zážitek.

Čím vás uchvátily tibetské mísy?

Svojí čistotou. Rezonují podle vašeho naladění, stavu mysli a těla. Nedají se obalamutit. Naučí vás být v přítomnosti, když mysl někam uteče, tak se mísa hned projeví. Mají harmonické alikvotní tóny. Také bych mohl říci, když dva dělají totéž (hrají na stejnou mísu), není to totéž. Zkusme však tibetské mísy nazývat spíše jako zpívající mísy, protože mísy nepocházejí jenom z Tibetu. A myslím si, že koupit zpívající mísu, pocházející přímo z Tibetu, je v dnešní době vzácností.

Byl jste někdy v Tibetu?

V tomto životě jsem v Tibetu nebyl, ale mnohdy mám pocit, jako bych už v těch oblastech byl. Mnohé věci považuji za samozřejmost, jako zpěv, mandaly, mísy, že se nad tím nepozastavuji.

Kdo někdy zkoušel rozeznít tibetskou mísu, ví, že to není úplně jednoduché. Vy s nimi pořádáte celé koncerty. Jak dlouho jste se to učil?

Učíme se celý život, mísy jsem rozezněl bez “nějakého” učení. Avšak rozeznít mísu je jedna věc, ta druhá je o citlivosti, jemnosti, o vnímání zvuku, vibrací, o stavu mysli. Pro zajímavost tatáž mísa pokládána na různé části těla, se nechová stejně. A tady je zpívající mísa velkým učitelem.

Co vám to dává? Jsou to silné pozitivní vibrace...

Při práci se zpívajícími mísami získávám zkušenosti. Stále se učím “naslouchat” a není to jen o zvuku. Tím mám na mysli rozeznávat jemné vibrace a jejich dekódování. Samozřejmě při “koncertu” jsem pln energie, protože jsem nad mísami přímo u zdroje. A vím, že nemohu hrát cca tři hodiny před spánkem, protože nejde usnout, a na to upozorňuji i organizátory. Ještě ke zmíněným pozitivním vibracím. To je v dnešní době zažitý populární trend, bohužel pro mnohé je to jen formulace. Vesmír včetně přírody nás učí harmonii, to není ani pozitivní ani negativní. Je třeba si uvědomit, pokud jsem aktivní v tzv. pozitivních vibracích, tak někde vytvářím prostor pro negativní vibrace. Rovněž jak můžeme vědět, že ta či ona vibrace je pro nás pozitivní? Mnohdy to bývá opačně.

Kdy jste v sobě objevil léčitelské schopnosti?

Bavme se jen o schopnostech. Objevování bych rozdělil na čtyři etapy, ale může jich být více, zatím jsem ve čtvrté. První je, kdy jako dítě vnímáte pocity druhých a považujete je za své se vším všudy. Druhá etapa je, že se začnete učit rozlišovat mezi svými pocity a pocity druhých. Třetí etapou je naučit se nereagovat na pocity druhých, jen je vnímat, aniž by se projevily na těle (například stažený žaludek). Čtvrtou etapou je naučit se otevřeně reagovat na vnímané pocity, avšak bez emocí, řekl bych být tím pomyslným zrcadlem. Tuším že touto etapou to ještě nekončí, avšak co přijde, to nechám tomu Nejvyššímu. Ve vesmíru je vše v pohybu, a kde je pohyb, tam je život-vývoj, kde to stagnuje, tam přichází smrt-transformace. A vše je o energiích. I pocity, emoce jsou energie, které vysíláme a přijímáme. Záleží na našich přijímačích, jak přicházející energii vyhodnotíme. Také zvuk je energie. Vše ve vesmíru vibruje.

Jakým stylem léčíte?

Proces, který během masáže nebo koncertu probíhá, je v režii vesmíru a otevřenosti klienta, popř. posluchače. Já jsem jen prostředníkem. Jinak řečeno vypínám mysl a nechávám se vést. Vnitřní otázky typu, co, proč, jak, nechávám stranou. Tak by to mělo být i v životě. Nic neanalyzovat, nehodnotit, neposuzovat a když něco přijde na mysl, tak nereagovat, brát to tak, jak to je. Vše, co k nám přichází, je pro naše dobro, akorát my o tom ještě nevíme. Nepovažuji se za léčitele. Každý je sám sobě léčitel. Je třeba si uvědomit jeden fakt, a to - co jsme si navařili, to si musíme sníst. Nikdo za nás ta břemena-energii, co jsme si v životě vytvořili, nesejme, ani tabletky, ani doktor či kdokoliv jiný. To jen odkládáme problém (energii) do pozadí (do nějaké části těla). Problémy, resp. příčinu, si musíme sami dekódovat a poté odstranit nebo přesněji řečeno transformovat. No a když se zacyklujeme, tak se tělo ozve. Nejprve lehkými příznaky, které postupně přecházejí do stádií, kdy jsme nuceni se zastavit a lehnout, odložit starosti stranou a věnovat se sobě...

Jste hudebník, fotograf, léčitel, čím se živíte?

Povoláním jsem důlní měřič. Technická práce v přírodě a v kanceláři. Je to profese, která spojuje projektanta, investora a zhotovitele na straně jedné a obecně příroda na straně druhé. Stále je nutno reagovat na představy druhých a přitom průběžně vyhodnocovat realitu. Důlní měřič vyhodnocuje problematiku geologie, hydrogeologie, projektanta se současným stavem a podle toho reaguje při vedení stavby.

Fotíte rád krajiny. Čím je vám příroda?

Příroda je pro mne učitelem a současně i léčitelem. V přírodě objevuji sám sebe, hlouběji a hlouběji. Vše, co potřebujeme pro sebe, najdeme v přírodě, resp. v sobě, příroda je naším zprostředkovatelem, naším utěšovatelem, zde můžeme najít pravdu.

Máte na Karvinsku svá oblíbená místa?

Blízko bydliště v Petrovicích u Karviné je spoustu kouzelných zákoutí jako meandrujicí řeka, spousta rybníků a rybníčků, staré stromy, aleje atd. Díky zálibě ve focení se toulám a když je dobré světlo a atmosféra, pak už zbývá to vše jenom zachytit a přenést do fotografie. Někdy se na vyhlédnuté místo vracím tak dlouho, dokud nepřijde ten správný okamžik. Ale mnohdy jsme zkoušeni, zda jsme v přítomnosti, protože některé scény se už nikdy neopakují, na ty je třeba okamžitě reagovat (Takových míst je v naši zemi spousta a není třeba jezdit daleko za exotikou.)

U nás na Příhrádku se představíte jako hudebník. Dá se říci, že vaše vystoupení bude unikátní?

Jak se to vezme. Na zpívající mísy hraje dost lidí. Takže v tom unikátní nebude. Ale unikátní může být v tom, že se sejde určitá skupina lidí v jistém naladění a jen pro ni se rozezní mísy v pořadí a délce, které se už nikdy opakovat nebude, to už dopředu mohu potvrdit. Každé vystoupení je svým způsobem jedinečné a neopakovatelné. A také každý dostane přesně to, pro co si přišel, mnohdy nevědomky.

Tibetské zpívající mísy

Energie a síla zvuku je tou nejčistší a nejmocnější energií. Vše okolo nás vydává tón, dokonce i to, co se zdá být bez duše. Buňky mezi sebou komunikují pomocí vibrací. Tibetské mísy ve velké většině pocházejí z Nepálu, Indie a Bhutánu. Mísy produkují nejdelší řadu alikvótních, harmonických tónů, které tvoří barvu zvuku. Tibetské mísy patří k univerzálním terapeutickým a zvukově harmonizujícím nástrojům. Člověk poslouchá nejen ušima, ale celým tělem.

  • Zprůchodnění energetických toků v našem těle
  • Synchronizují pravou (intuitivní) polovinu mozku s levou (racionální)
  • Mísy mají zklidňující efekt, pomáhají s emočními problémy a depresemi, tlumí vnitřního kritika
  • Normalizují krevní tlak
  • Zvuk mísy velmi efektivně „narovnává“, harmonizuje nejen buňky, ale i přímo to, co neurony produkují tj. pocity a emoce.
  • Synchronizují fyzické tělo s vesmírem
  • Léčení zvukem zpívajícími mísami nemá kontraindikace
  • Školí nás v naslouchání – čím je člověk vnitřně tišší a pokornější, tím víc slyší rovin, barev a hloubek

Rozhovor připravila Michala Jendruchová