Aktuality


Soutěž s Komorní filharmonií Pardubice


V sezóně 2020/2021 opět pokračuje spolupráce Krajské knihovny v Pardubicích s Komorní filharmonií Pardubice. Pro malé posluchače, kteří mají rádi hudbu, jsme připravili malou soutěž.

Nedělní koncert pro děti 20. 9. z cyklu O čem nám vypráví hudba měl tentokrát podtitul Strašidla v hudbě. Následující kvíz se vztahuje ke skladbám, které na koncertě zazněly. K otázkám připojujeme odkazy na hudební ukázky k poslechu, které vám pomůžou najít správné odpovědi. Pokud si nebudete vědět rady, můžete s dětmi přijít do dětského oddělení na Pernštýnské náměstí nebo do nově otevřeného hudebního oddělení na Příhrádku. Ochotné knihovnice vám rády poradí a na obou odděleních budou mít připravené hudební ukázky k poslechu.


1) Poslechněte si Tanec kostlivců, který napsal skladatel Camille Saint-Saëns. Z následujícího popisu hudby vyberte jedno tvrzení, které není správné:


a) Xylofon znázorňuje zvuk chrastících kostí.
b) Kostlivci po celou dobu tančí v rytmu polky.
c) Smrt svolává kostlivce výraznou melodií, kterou v úvodu „zpívají" sólové housle.
d) Rej ukončí svítání a zakokrhání kohouta v podání hoboje.

Ukázka k poslechu:
https://www.youtube.com/watch?v=WCmAIMgNon4


2) V předposledním obrazu Musorgského Obrázků z výstavy, který je nazvaný Baba Jaga, se střídají dvě hlavní části s odlišným charakterem. Jedna z nich vystihuje zběsilý let Baby Jagy a druhá vykresluje tajemnou chaloupku na kuří nožce lákající dovnitř nebohé kolemjdoucí. V jakém pořadí jdou tyto části za sebou?


a) Chaloupka – let baby Jagy – chaloupka
b) Chaloupka – let baby Jagy – chaloupka – let baby Jagy
c) Let baby Jagy – chaloupka – let baby Jagy
d) Let baby Jagy – chaloupka – let baby Jagy – chaloupka

Ukázka k poslechu:
https://www.youtube.com/watch?v=UObeyBA27Eg

3) Pták Ohnivák ve stejnojmenném baletu Igora Stravinského pomůže careviči Ivanovi přemoci nebezpečné příšery. Nejprve je v Pekelném tanci unaví a následně uspí krásnou Ukolébavkou. Hlavní melodii ukolébavky Stravinský překvapivě svěřil hudebnímu nástroji, který v orchestru často hraje ty nejhlubší tóny. Poznáte z poslechu, o jaký nástroj jde? ……………………………….

Ukázka k poslechu:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ta0gWDdhAk


Své odpovědi spolu s kontaktními údaji můžete poslat do 9. 10. 2020 na e-mailovou adresu: kopecka@kfpar.cz nebo odevzdat v dětském či hudebním oddělení knihovny. Z odpovědí bude vylosován výherce, který získá dárkový balíček.

PS: Hudební kvíz si mohou vyzkoušet i zvídaví dospělí posluchači, i když se nezapojí do soutěže :-)