Aktuality


VIRTUÁLNÍ VÝLET: Rakouská národní knihovna

Dnes se vydáme na druhou virtuální prohlídku – zveme vás do Rakouské národní knihovny (německy Österreichische Nationalbibliothek, zkratka „ÖNB“ nebo „OeNB“; dříve Dvorská knihovna, německy Hofbibliothek).

Rakouská národní knihovna se jako centrální a největší knihovna v zemi považuje za moderní kompetenční centrum zaměřené na služby a oblíbené místo setkávání vědců a studentů. Cílem knihovny je zaujmout co nejširší část společnosti, nabízí velké množství událostí, např. výstavy, koncerty, sympozia, prezentace a veřejná čtení. Je knihovnou s více než 12,5 miliony předmětů – od knih a periodik přes rukopisy až po elektronické dokumenty. Kromě shromažďování národní literatury jsou vytvářeny speciální fondy s mezinárodním významem: fond rukopisů a starých tisků, papyrů, grafik, map, letáků, plakátů a exlibris, hudební fond, fond uměle vytvořených jazyků, literární archiv, obrazový archiv, archiv rakouské lidové písňové tvorby.

Knihovna se nachází v objektu bývalého vídeňského hradu Hofburg, který byl přes 600 let sídlem rakouských vládců. Jde o velice rozlehlý objekt, většina oddělení knihovny jsou v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy, všechna jsou dostupná tramvají nebo metrem. Ústředním servisním zařízením Rakouské národní knihovny je knihovna na Heldenplatz – nachází se zde sedm studoven a více než 400 studijních míst nabízejících ideální prostor pro uživatele; dalších 147 míst je k dispozici v útulných komunikačních saloncích mimo studovny. Všude je bezdrátový přístup k internetu a klimatizace.

VIDEO: studovny – info zázemí – architektura – péče o hodnoty/sbírky – muzea

https://www.youtube.com/watch?v=9-ABGK4tnLQ

Ve všech prostorech panují přísná bezpečnostní pravidla jak pro návštěvníky, tak pro fondy. Naprostá většina fondu je vždy k dispozici v hlavní knihovně presenčně, absenční půjčování je povoleno pouze ve výjimečných případech. V provozu je starý automatizovaný systém vozíčků jezdící po kolejničkách napříč všemi sklady umístěnými v hlavní budově. Je řízen počítačovým programem, knihy jsou dovezeny až k výpůjčnímu pultu.

VIDEO: posuvné regály v suterénech na Heldenplatz (celkem 21 km regálů) – vozíčky

https://www.youtube.com/watch?v=fdljLGMSbEE

Srdce Rakouské národní knihovny tvoří skvostný barokní prostor Prunksaal, bývalá dvorní knihovna, který je jedním z nejkrásnějších knihovních sálů na světě. Dnes je především muzeem a zcela naplňuje představu o historické knihovně jako chrámu vědění.

Vystavěn byl v první polovině 18. století jako samostatné křídlo císařské rezidence Hofburg stavitelem Josephem Emanuelem von Erlachem na základě podnětu císaře Karla IV, jehož socha stojící uprostřed sálu je obklopena čtyřmi velkolepými benátskými glóby. Překvapující je délka – téměř 80 metrů a výška 20 m, korunován je kopulí zdobenou freskami dvorního malíře Daniela Grana. Seřazeno je zde kolem 200 000 knih z let 1501-1850, sbírka prince Eugena Savojského umístěná v centrálním oválu haly zahrnuje kolem 15 000 svazků vázaných v červené, modré a žluté marocké kůži. Dále se zde nachází jedna z největších sbírek reformních  spisů Martina Luthera a např. několik zachráněných kodexů ze známé knihovny Václava IV.

Překrásné jsou mramorové sochy a dále alegorické fresky ve válečném a mírovém křídle. Prostor je laděn do barvy temného ořechu doplněný zlatými dekoracemi a kamennými podlahami.

Prunksaal – „virtuální procházka z pohodlí domova" z webových stránek knihovny

https://www.onb.ac.at/museen/prunksaal/ueber-den-prunksaal/virtueller-prunksaal

Součástí knihovny jsou další muzea - muzeum glóbů s více než 250 exponáty včetně exkluzivních nebeských a zemských glóbů; muzeum esperanta mapující více než stoletou mnohotvárnou historii tohoto umělého jazyka; muzeum papyrů nabízející k prozkoumání kolem 300 fascinujících exponátů a prostřednictvím speciálních výstav pohled na neobvyklé objekty a také do aktuálních výzkumů; muzeum literatury nabízející výstavy, vzdělávací programy a akce s cílem vytvoření mnohostranného a otevřeného obrazu rakouské literatury; muzeum dějin Rakouska otevírající nové pohledy na minulost a současnost země s řadou vzdělávacích nabídek a inovativní webovou platformou je koncipováno jako diskusní fórum pro celé Rakousko.

Rakouská národní knihovna klade velký důraz na vybudování digitální knihovny. Od roku 2007 se podařilo digitalizovat 3,5 milionu stran novin, dalších 2,5 milionu stran knih, 10 tisíc kusů papyrů, 4 tisíce hodin audio materiálu a 300 tisíc stran obrazů. Postupně jsou digitalizovány významné dokumenty ze speciálních fondů, např. inkunábule, papyry, plakáty a také analogové zvukové nahrávky.

VIDEO: ukázka tvorby 10. symfonie Gustava Mahlera, který měl toho času těžké psychické problémy

https://www.onb.ac.at/forschung/forschungsblog/artikel/gustav-mahler-zehnte-sinfonie

Velice zajímavý je rozsáhlý projekt „Beethoven Digital", kde lze nalézt celou kolekci hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena s přímými odkazy na digitální kopie a další katalogy.

VIDEO: Beethoven Digital

https://www.onb.ac.at/beethoven-digital/portal/

Rakouská národní knihovna vytyčila pro nadcházející období v rámci „Vize 2025 – Znalosti pro budoucnost“ 5 hlavních cílů:

  • digitalizace
  • shromažďování a zabezpečování znalostí v každé podobě
  • snazší přístup ke znalostem
  • rozmanitější a efektivnější výzkum
  • obohacení kulturního a společenského života

Popřejme jí úspěšnou realizaci.

V současné době je knihovna uzavřena. Jistě bude zase možné navštívit její prostory osobně – hlavní komentované prohlídky představují návštěvníkům knihovnu komplexně, ale lze si objednat prohlídku tzv. na míru, záleží na zájmu konkrétních zájemců.

VIDEO: Rakouská národní knihovna se loučí :-)

https://www.onb.ac.at/ueber-uns/leitbild

Komentář videa v němčině: Rakouská NK se jako ústřední akademická knihovna Rakouské republiky ohlíží až do 14. století. Je živým mostem mezi bohatým odkazem minulosti a požadavky moderní informační společnosti na budoucnost. Návštěvníci mohou procházet fascinujícím knihovním světem, ve kterém historická atmosféra a současná architektura knihovny, historické a současné sbírky, knihovní tradice a využívání moderních technologií tvoří zásadní symbiózu…