Aktuality


ZNOVU DO KNIHOVNY


Vážení čtenáři,

Krajská knihovna v Pardubicích na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. dubna 2020, kterým se uvolnila opatření proti šíření koronaviru a byla dána možnost znovuotevření knihoven, zahájila přípravy na obnovení provozu. Provoz v knihovně na Pernštýnském náměstí bude pro veřejnost obnoven v pondělí 4. května 2020.

Máme radost, že knihovny mohou otevřít. Pro některé menší knihovny bude příprava na otevření jednodušší. Pro knihovnu naší velikosti, s ohledem na platná nařízení a další doporučení spojená s obnovením provozu a ochrany zdraví, bude logistika vyžadovat více času. Věříme, že i když už jsou mnozí z vás natěšení na půjčování knížek, pochopíte nás. Snažíme se vše co nejvíce urychlit.

Co nás čeká

1. krok - BIBLIOBOXY

Jako první krok budou od pondělí 27. 4. 2020 znovu zprovozněny biblioboxy. Všechny vrácené knihy musí projít karanténou a očistou. Tímto krokem bychom rádi snížili nápor vracených dokumentů.

2. krok - OTEVÍRÁME

Služby pro veřejnost budeme obnovovat postupně. Knihovna na Pernštýnském náměstí bude opět otevřena pro veřejnost od pondělí 4. května 2020 od 9:00. Výpůjční služby budou omezeny tak, aby se čtenáři v prostorách knihovny zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu.

Vracení knih bude možné pouze přes biblioboxy, tedy bezkontaktně. Výjimku tvoří hry, časopisy a CD nosiče, které se budou vracet do připravených boxů ve vestibulu knihovny. Tyto věci do biblioboxů nepatří. Všechny vrácené výpůjčky budou nejprve uloženo do zvláštních prostor karantény, ošetřeny pomocí UV lamp, a následně až čtvrtý či pátý den odečteny z konta čtenáře.

Všechny výpůjčky, které končily po 29. 2. 2020, si čtenáři mohou prodloužit do konce června s tím, že nebude účtováno případné zpozdné. Všechny registrace čtenářů s platností do 1.3.2020 až 29.6.2020 byly prodlouženy do 30.6.2020. Výpůjčky budou možné v nových otevíracích hodinách pro veřejnost, přehled je uveden níže.


Jak budou od 4. května fungovat jednotlivá oddělení

+ V omezeném režimu budou fungovat oddělení beletrie, naučné literatury, recepce a informační oddělení.

+ Dětské oddělení bude mít specifický režim, kdy prozatím bude možný přístup dětí do 15 let pouze s doprovodem.

+ Studovny, hudební oddělení a čítárna budou i nadále pro veřejnost uzavřeny s ohledem na platná nařízení a povahu svých služeb.

+ Tituly z depozitáře v Ohrazenicích budeme dovážet v nastaveném režimu 1 x týdně, k vyzvednutí vždy ve středu následující týden.

+ Čtenářům nebude k dispozici šatna, úložné skříňky, košíky ani toalety.

+ V knihovně nebudou zprovozněny počítače s on-line katalogem knihovy. Knihy je nutné si vyhledat předem doma nebo na místě s pomocí knihovnic u pultu

Pro všechny návštěvníky knihovny bude platit dodržování rozestupů 2 metry. Do knihovny  bude umožněn vstup maximálně 10 osobám na jedno oddělení, všichni musí mít povinně roušky či jiné krytí úst a nosu, musí povinně použít dezinfekci na ruce.


3. krok - STUDUJEME

Od 11. května 2020 bude zpřístupněn internet pro veřejnost v informačním oddělení, a to vždy pro jednoho uživatele na omezenou dobu 30 minut. Objednávkový formulář bude na webu knihovny. V omezené míře začnou poskytovat služby studovny. Přesná pravidla budou zveřejněna na webových stránkách, sociálních sítích a v prostorách knihovny, viz zde: https://kkpce.cz/cs/aktuality/2020/zpristup-ujeme-dalsi-sluzby/


4. krok – POKUS O NÁVRAT DO PLNÉHO PROVOZU

Obnovení ostatních prezenčních služeb včetně kulturních a vzdělávacích akcí v omezeném počtu účastníků plánujeme k 25. květnu, nejpozději však od 8. června 2020, pokud vláda nerozhodne jinak. V následujících dnech budeme podrobněji informovat o jednotlivých krocích. Případné dotazy lze zasílat na e-mail: reditel@kkpce.cz nebo dotazy@kkpce.cz.

Pro ty z vás, kteří do knihovny zatím chodit nemohou či mají obavy, upozorňujeme na celý komplex služeb, které jsou k dispozici přes internet, včetně projektu Jdeme za vámi, který pro vás na webové stránky knihovny stále připravují vaše knihovnice.

Čtenáři i další veřejnost bude o všech postupných krocích obnovy provozu informována prostřednictvím newsletterů, webových stránek, sociálních sítí a vývěskami v prostoru krajské knihovny.

S přáním hodně zdraví a trpělivosti
Ing. Radomíra Kodetová,  ředitelka knihovny

Nová otevírací doba od 11. května 2020

Vyhrazená otvírací doba pro seniory 65+ a jejich doprovod

Pondělí  9.00–10.30

Čtvrtek 9.00–10.30

Otvírací doba pro širokou veřejnost

Pondělí   10.30–12.00, 13.00–17.00

Úterý       9.00–12.00

Středa     9.00–12.00, 13.00–17.00

Čtvrtek  10.30–12.00, 13.00–17.00

Pátek      9.00–12.00

Dětské oddělení – vstup dětí pouze v doprovodu dospělého

Pondělí  9.00–12.00, 13.00–17.00

Úterý    9.00–12.00

Středa  9.00–12.00, 13.00–17.00

Čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–17.00

Pátek    9.00–12.00

V sobotu a neděli je zavřeno.

Čítárna a hudební oddělení jsou uzavřeny do odvolání. Časopisy je možné objednávat přes formulář a následující den vyzvednout na informačním oddělení.

Nová otevírací doba od 4. května 2020

Vyhrazená otvírací doba pro seniory 65+ a jejich doprovod

Pondělí 9.00–10.30

Čtvrtek 9.00-10.30

Otvírací doba pro širokou veřejnost

Pondělí   10.30–12.00, 13.00–17.00

Úterý      9.00–12.00

Středa    9.00–12.00, 13.00–17.00

Čtvrtek  10.30–12.00, 13.00–17.00

Pátek      9.00–12.00

Dětské oddělení – vstup dětí pouze v doprovodu dospělého

Pondělí  9.00–12.00, 13.00–17.00

Úterý    9.00–12.00

Středa  9.00–12.00, 13.00–17.00

Čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–17.00

Pátek    9.00–12.00

V sobotu a neděli je zavřeno.

Studovny, čítárna a hudební oddělení jsou uzavřeny do odvolání. Časopisy je možné objednávat přes formulář a následující den vyzvednout na informačním oddělení.

Letáky ke stažení:

Dočasná opatření a jak se chovat v knihovně zde

Otvírací doba od  4. 5. 2020 zde

Otvírací doba od 11. 5. 2020 zde