Aktuality


Zpřístupňujeme další služby - AKTUALIZOVÁNO 14. 5.

V souvislosti s otevřením studoven je spuštěn rezervační systém dokumentů.

Po úspěšném otevření knihovny byly zpřístupněny od pondělí 11. května 2020 další služby pro váš komfort. Za přesných pravidel lze využít internet pro veřejnost a v omezené míře otevíráme studovny. Jak to bude vypadat v praxi?

INTERNET PRO VEŘEJNOST

+ v informačním oddělení knihovny

+ k dispozici pouze jedna internetová stanice

+ vždy pro jednoho uživatele na omezenou dobu 30 minut denně

+ možnost rezervace u pultu obsluhy v informačním oddělení nebo on-line zde: dostupnost internetu v kk

STUDOVNY

+ studovny budou otevřeny v omezené míře

+ práce na počítači je možná jen po nezbytně nutnou dobu

Informace o dalších krocích v rámci uvolňování režimu a o otevírací době najdete zde: https://kkpce.cz/cs/aktuality/2020/znovu-do-knihovny/