Aktuality


Bookstart – S knížkou do života

V rámci projektu Bookstart - S knížkou do života nabízíme rodičům informace a programy pro všestranný vývoj jejich dětí. Zaměřujeme se zvláště na práci s textem a knížkami pro nejmenší čtenáře. Knížky jsou totiž pro děti jednou z možností, jak poznávat svět kolem sebe, ale i sebe sama, jak objevovat krásu jazyka, jak si rozšířit slovní zásobu i rozvinout fantazii a estetické cítění.

Programy pro rodiče s dětmi:

Minizpívánky

Program pro rozvoj řeči a pohybu: první říkanky, písničky a hudební zážitky

klubovna dětského oddělení | 9.15–10.00 | každé listopadové úterý

Lektorka: Vendula Burkoňová

Cena: Předplatné i jednotlivě 30 Kč/lekce
Další informace a přihlášky poskytne dětské oddělení na telefonních číslech
 466 531 245, 466 531 246.

Přednášky s odborníky

univerzální sál knihovny | od 16.00 hod.

29. 11. 2021 dětská psycholožka Mgr. et Mgr. Vanda Štědrá

Význam písní a říkadel pro raný vývoj dítěte
Dětská psycholožka Mgr. et Mgr. Vanda Štědrá vám poradí, jak pracovat s knížkami u nejmenších dětí.

Bookstart – S knížkou do života je mezinárodní projekt, který vznikl před více než čtvrt stoletím ve Velké Británii a rozšířil se do mnoha zemí a kontinentů. Od roku 2018 se k němu připojují i veřejné knihovny v ČR.