Aktuality


Březen - měsíc čtenářů 2021


Co jsme si pro vás připravili...

Pravidelně v březnu vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) propagační kampaň na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jak už napovídá netradiční plakát k akci, který letos pro knihovníky vytvořila populární ilustrátorka Toy Box, dvanáctý ročník se ponese v duchu udržitelného rozvoje. To je totiž téma, které má v českém i mezinárodním měřítku rezonovat knihovnami během celého roku 2021.  Knihovny se do velké míry podílí na cílech udržitelného rozvoje přirozeně už ze své podstaty. Jsou centrem celoživotního vzdělávání, které je dostupné všem. Posilují vztah k místu, kde žijeme, a jsou zároveň prostorem, kde se lidé propojují ke spolupráci. V průběhu letošního roku se však navíc budou snažit veřejnosti více komunikovat alespoň některá z řady rozmanitých témat, která s udržitelností souvisí.

Krajská knihovna v Pardubicích na březen připravila několik aktivit, kterými chce potěšit své čtenáře, přestože zatím není možné pořádat kulturní a vzdělávací akce naživo. Pro děti i dospělé, kteří rádi něco tvoří rukama, bude například zveřejněn video návod k výrobě vlastního poznámkového bloku se sešitovou vazbou V1. Proč? Protože je přece lepší si něco sami vytvořit, než si to jednoduše koupit. A protože výroba vlastního sešitu podle svého vkusu může být zábavná a kreativní. Originální výtvory čtenářů se navíc můžou stát součástí virtuální výstavy, kterou na konci měsíce knihovna uspořádá ze zaslaných fotografií. Pro zvídavé děti budou připraveny záludné kvízy, které jim hravou formou pomůžou zorientovat se v tématech, jako je recyklace nebo ochrana přírody. Pokud dosud nemáte průkazku do knihovny, jistě vás potěší nová služba v podobě online předregistrace, kterou je možné provést z domova. Tato služba bude přístupná v průběhu března. Knihovna také tradičně vyhlásí svého Čtenáře roku 2020, který bude letos vybrán z řad čtenářů e-knih.

Sledujte tedy naše webové stránky a Facebook, kde budeme postupně uveřejňovat vše, co jsme si pro vás v rámci Března - měsíce čtenářů připravili.