Aktuality


Čtenář roku 2021


Celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR už od roku 2011. Cílem této kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce využívají. V letošním desátém ročníku knihovny vybírají z řad čtenářů e-knih.

Na základě zjištěných statistických údajů a doporučení odborných pracovníků vybrala Krajská knihovna v Pardubicích Alenu Jičínskou. Při nominaci jsme příhlíželi nejen k vysokému počtu e-výpůjček, ale i k jejímu dlouholetému a aktivnímu čtenářství se širokým spektrem zájmů. Těší nás, že nominovaná čtenářka využívá služeb všech oddělení, zajímá se o dění v knihovně a účastní se akcí pořádaných knihovnou.
 
K ocenění srdečně gratulujeme!