Aktuality


Knihovna roku 2021


Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo ve čtvrtek 14. října držitele ocenění Knihovna roku 2021. Tuto celostátní cenu uděluje ministr kultury jako výraz ocenění dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

V kategorii „základní knihovna" byla za Pardubický kraj nominována Městská knihovna Třemošnice a v kategorii „městská knihovna" to byla Městská knihovna Ústí nad Orlicí. Tyto knihovny se neprobojovaly mezi první tři nejúspěšnější ve své kategorii. Městská knihovna Třemošnice však získala ocenění „za propojení knihovnických a informačních služeb s rozsáhlými kulturními a komunitními aktivitami pro všechny věkové skupiny obce, zejména s preferencí na podporu společenské odpovědnosti a udržitelnosti."

Městská knihovna Třemošnice sídlí společně s Městskou galerií v budově bývalé školy na náměstí v Třemošnici. Součástí knihovny je i informační centrum. Knihovna je kulturním a komunitním centrem města. Roky ji výborně vede tandem milých a vstřícných knihovnic Pavla Alvarezová a Světlana Hromádková.  Kromě poskytování základních knihovnicko-informačních služeb knihovna pořádá besedy se školními kolektivy (od MŠ po SŠ), nabízí přednášky pro širokou veřejnost, organizuje kulturní a společenský život ve městě. K akcím, které knihovna pořádá, patří například virtuální univerzita třetího věku, výlety za poznáním, soutěž Hliníkové království, turnaj v deskových hrách a další. Knihovna se podílí na vydávání Třemošnických novinek a je i sběrným místem pro příspěvky a články do tohoto periodika.

Knihovnou roku 2021 v kategorii „základní knihovna" se stala Obecní knihovna ve středočeských Statenicích. V kategorii „informační počin" zvítězila Knihovna Jiřího Mahena v Brně se svým projektem Knihovna na Křižovatce za mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb. Národní knihovna České republiky získala diplom za zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19 jako nenahraditelného zdroje pro oblasti vzdělávání a výzkumu. Hlavní cenu v kategorii "městská knihovna roku" si odnesla Městská knihovna v Semilech. Ceny dnes předával ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny.

Záznam živého vysílání na FB si můžete prohlédnout zde:

https://fb.watch/8D-BNVTVsf/