Aktuality


Národní digitální knihovna


Díla nedostupná na trhu

V rámci projektu Národní eKnihovna došlo k výraznému rozšíření služeb Národní digitální knihovny, která umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaních do roku 2000, které již nelze obstarat.

Krajská knihovna v Pardubicích nabízí tyto služby svým registrovaným uživatelům. Uživatelé k této službě mají vzdáleně přístup ze svých počítačů, tabletů apod. Vstup do Národní knihovny https://ndk.cz/

V průběhu měsíce února budou k dispozci digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010 (celkem bude zpřístupněno cca 150 tisíc svazků knih a časopisů).


NDK-COVID prodloužen do konce června 2021

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dne 11. února 2021 dohodl s předsedou Svazu  knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která do konce června 2021 umožňuje úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze.

Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online. Přístup k digitálnímu obsahu měli a znovu budou mít především vysokoškolští studenti a pedagogové či vědečtí pracovníci. V současné době je do systému zaregistrováno 103 institucí, zejména vysokých škol a vědeckých ústavů.