Aktuality


Platná opatření od 22. 11. 2021

Platná opatření – aktuálně od 22. 11. 2021

V souladu s aktuálními vládními opatřeními platí pro návštěvníky knihovny následující pravidla:

Budovy knihovny na Pernštýnském náměstí

 • zdržovat se v prostorách knihovny jen po nezbytně nutnou dobu
 • vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytím nosu a úst respirátorem třídy FFP2/KN 95.
 • každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat rozestupy.
 • všichni návštěvníci musí u vstupu použít dezinfekci na ruce.
 • šatna ani šatní skříňky nejsou k dispozici. 
 • je zakázáno konzumovat občerstvení ve vnitřních prostorách knihovny.
 • do odvolání není možné využívat počítače pro veřejnost.

Výjimka platí ve službách pro nevidoméjeden počítač pro veřejnost v informačním oddělení po dobu 15 minut jedenkrát denně.  

 • na všechny akce pořádané knihovnou budou mít přístup pouze účastníci, kteří prokáží očkování či prodělanou nemoc COVID-19 v době do 180 dnů.
 • upřednostňujeme bezkontaktní vracení knih a absenční výpůjčky (knihy objednané z domova budou připraveny k vyzvednutí ve vestibulu knihovny). Knihy je možné vracet do biblioboxů. Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů - je možné je vrátit do vestibulu knihovny.
 • Objednané tituly budou připraveny k vyzvednutí ve vestibulu knihovny.

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, detašované pracoviště knihovny

 • hudební oddělení ve stejném režimu jako v knihovně na Pernštýnském náměstí.
 • čítárna a muzeum poskytuje služby pouze v režimu přístupu těm účastníkům, kteří prokáží očkování či prodělanou nemoc COVID-19 v době do 180 dnů.

Výjimku mají děti do 15 let a doprovod ZTP.

Děkujeme za pochopení a respektování všech nových pravidel.

Vaše knihovna


Platná opatření pro pořádání kulturních akcí od 30. 9. 2021

Knihovna opět pořádá kulturní a vzdělávací akce uvnitř svých prostor. Pro návštěvníky akcí platí od 30. 9. 2021 následující opatření:

 • mít zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2
 • u vchodu do knihovny použít dezinfekci na ruce
 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné další podmínky
 • v případě účasti nad 20 osob je nutné pořadateli doložit jedno z následujících potvrzení:
  • negativní PCR test starý max. 7 dní
  • negativní antigenní test starý max. 72 hodin - nutné potvrzení z příslušného zdravotnického zařízení
  • platný certifikát o očkování - může být i v elektronické podobě v mobilu
  • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 staré max. 180 dní
  • potvrzení ze školského zařízení o podstoupení antigenního testu ve škole s negativním výsledkem
  • provést rychlý antigenní test přímo na místě v přítomnosti pořadatele s negativním výsledkem
 • v případě účasti nad 20 osob má pořadatel povinnost vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření - návštěvníci budou na místě požádáni o sdělení svého jména a příjmení a kontaktních údajů, nejlépe telefonního čísla
 • výše uvedená potvrzení se nevyžadují, pokud se dané akce účastní žáci stejné školy nebo osoby ze společné domácnosti, kteří používají jiné prostory, než ostatní účastníci akce
 • u volnočasových pravidelných aktivit v počtu nad 20 osob nejsou vyžadována výše uvedená potvrzení, pokud se jich účastní děti do 6 let nebo pokud probíhají v neměnném kolektivu. Pořadatel je však povinen vést evidenci účastníků a to v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace, od kdy do kdy byl účastník přítomen, a uchovávat ji 30 dnů ode dne konání akce.

Děkujeme všem návštěvníkům kulturních akcí knihovny za spolupráci a prosíme o dodržování těchto opatření.

Těšíme se na Vás!

                           Vaše knihovna

Změna otevírací doby dětského oddělení od 1. 10. 2021

Od října bude dětské oddělení otevřeno následovně:

Pondělí 09:00 - 18:00
Úterý 09:00 - 13:00
Středa 13:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 13:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 12:00
Neděle zavřeno

Platná opatření pro pořádání kulturních akcí od 1. 9. 2021

Knihovna po roční pauze s radostí pořádá opět kulturní a vzdělávací akce uvnitř svých prostor. Pro návštěvníky akcí platí od 1. 9. 2021 následující opatření:

 • mít zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2
 • u vchodu do knihovny použít dezinfekci na ruce
 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné další podmínky
 • v případě účasti nad 20 osob je nutné pořadateli doložit jedno z následujících potvrzení:
  • negativní PCR test starý max. 7 dní
  • negativní antigenní test starý max. 72 hodin - nutné potvrzení z příslušného zdravotnického zařízení
  • platný certifikát o očkování - může být i v elektronické podobě v mobilu
  • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 staré max. 180 dní
  • potvrzení ze školského zařízení o podstoupení antigenního testu ve škole s negativním výsledkem
  • provést rychlý antigenní test přímo na místě v přítomnosti pořadatele s negativním výsledkem
 • v případě účasti nad 20 osob má pořadatel povinnost vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření - návštěvníci budou na místě požádáni o sdělení svého jména a příjmení

Děkujeme všem návštěvníkům kulturních akcí knihovny za spolupráci a prosíme o dodržování těchto opatření.

Těšíme se na Vás!

                           Vaše knihovna

Otvírací doba platná od 30. 8. 2021

Budova knihovny na Pernštýnském náměstí

Otvírací doba je platná pro všechna oddělení knihovny včetně dětského.

Pondělí 9:00 - 18:00
Úterý 9:00 - 13:00
Středa 9:00 - 18:00
Čtvrtek 9:00 - 18:00
Pátek 9:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 12:00
Neděle zavřeno

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku

Čítárna
Hudební oddělení
Literární muzeum
Pondělí
13:00 - 18:00
10:00 - 18:00
zavřeno
Úterý
13:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Středa
13:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Čtvrtek
13:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Pátek
13:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
Sobota
13:00 - 18:00
zavřeno
10:00 - 18:00
Neděle
13:00 - 18:00
zavřeno
10:00 - 18:00


Uzavření knihovny v době státních svátků

Knihovna bude uzavřena ve dnech 27. - 28. 9., 28. 10. a 17. 11. Během vánočních svátků bude otevřena následovně:

23. 12. otevřeno pouze do 13:00
24. - 26. 12. zavřeno
27. - 30. 12. otevřeno 9:00 - 18:00
31. 12. zavřeno

Aktuální informace 28. 6. 2021

Letní otvírací doba platná od 7. 7. 2021 do 29. 8. 2021

Budova knihovny na Pernštýnském náměstí

Otvírací doba je platná pro všechna oddělení knihovny včetně dětského 

Pondělí 9:00 - 18:00
Úterý 9:00 - 18:00
Středa 9:00 - 18:00
Čtvrtek 9:00 - 18:00
Pátek 9:00 - 13:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku

Čítárna Hudební oddělení Literární muzeum
Pondělí 13:00 - 18:00 10:00 - 18:00 zavřeno
Úterý 13:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Středa 13:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Pátek 13:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Sobota 13:00 - 18:00 zavřeno 10:00 - 18:00
Neděle 13:00 - 18:00 zavřeno 10:00 - 18:00


Režimová a organizační opatření

Vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytím nosu a úst respirátorem třídy FFP2/KN 95 bez výdechového ventilu.

Všichni návštěvníci musí u vstupu použít dezinfekci na ruce.

Návštěvnická kapacita ve všech objektech Krajské knihovny v Pardubicích je omezena tak, aby na 1 osobu připadalo 10 m2.
 
Je zakázáno konzumovat občerstvení ve vnitřních prostorách knihovny.  

Šatna ani šatní skříňky nejsou k dispozici. Každý návštěvník si musí vzít košík na knihy.

Služby pro nevidomé  platí v plném rozsahu.

V informačním oddělení je k dispozici 1 počítač pro veřejnost s internetem pro registrované čtenáře na 20 minut.

Ve všeobecné studovně jsou k dispozici 2 počítače pouze pro studijní účely a na nezbytně nutnou dobu.

Upřednostňujeme bezkontaktní vracení. Knihy je možné vracet do biblioboxů. Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů. Je možné je vrátit do vestibulu knihovny.
 
Objednané tituly jsou připraveny k vyzvednutí ve vestibulu knihovny.
 

Aktuální informace 7. 5. 2021


Knihovní centrum U Vokolků
 (detašované pracoviště na Příhrádku)

Na základě příslušných změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednaných vládou ČR v pondělí 26. dubna 2021 Krajská knihovna v Pardubicích otevře další prostory v Knihovním centru U Vokolků (detašované pracoviště na Příhrádku).

Kromě již otevřeného HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ bude v omezeném režimu od úterý 11. května 2021 otevřeno teké LITERÁRNÍ MUZEUM.

Otvírací doba muzea:

Po               zavřeno
Út - Ne        10:00 - 18:00

Podmínky provozu:
 • každý návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2
 • každý návštěvník využije dezinfekci u vstupu
 • návštěvnická kapacita je však omezena tak, aby na 1 osobu připadalo15 m2
 • zcela zakázány jsou skupinové prohlídky
 • návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti

ČÍTÁRNA zůstává uzavřena.

                  S přáním klidu, pohody a hlavně zdraví
                  Vaše knihovna