Aktuality


Program přednášek Hezky česky

Přednášky z cyklu Hezky česky se budou konat vždy od 17 hodin v univerzálním sále knihovny a jednotlivé vstupné činí 50 Kč.

24. 2. 2022 Proměny a stálice v jazykové poradně

Přednáška bude věnována činnosti jazykové poradny provozované v Ústavu pro jazyk český V ČR. Přiblíží její historii i současnost. Představí tazatelské skupiny, popíše dotazy z jednotlivých jazykových oblastí (pravopisné, tvaroslovné, syntaktické, lexikální) a uvede přehled všech dotazů i s jejich řešením, se kterými se na jazykovou poradnu obrátili tazatelé v jeden konkrétní den.
V závěru dostanou účastníci přednášky možnost položit svůj dotaz. Ten můžete položit i prostřednictvím e-mailu na adresu pr@knihovna-pardubice.cz.
 

Přednáší: PhDr. Ivana Svobodová 


17. 3. 2022 ...a té noci povstal Golem.

Poznámky k původu a vzniku legendy o Golemovi a její umělecké varianty v české literatuře. Obraz Golema v některých evropských literaturách.

Přednáší: PaedDr. Josef Hetych


21. 4. 2022 Lidová píseň jako výsledek evolučního procesu

Přednáška je zaměřena na historický vývoj české lidové písně. Bude hledat odpovědi na otázky, jak lidová píseň vzniká, kdo je jejím autorem, jak se lidová píseň proměňuje v průběhu staletí a jaké se v ní uplatňují zákonitosti z hlediska hudby a poezie. Posluchači se také dozví, co je pro českou lidovou píseň typické v porovnání s písněmi jiných národů.

Přednáší: Mgr. Adam Votruba, Ph. D.


26. 5. 2022  Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných politiků

Politici nejsou jen "translátory" určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize.

 Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph. D.


9. 6. 2022 I jazyk má svou historii

V souvislosti s kulatými výročími významných českých jazykovědců Josefa Jungmanna a  Jana Gebauera si připomeneme vzestupy a pády češtiny na cestě staletími.

Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.