Aktuality


Vyjádření ředitelky knihovny ke stížnosti - zneužití obecní kulturní akce k politické agitaci

Vážení,

reaguji tímto na stížnost ze dne 27. 07. 2022, která byla zaslána e-mailem na adresu našeho oddělení PR.  Stížnost se týkala zneužití kulturní akce knihovny pořádané v rámci projektu Léto na Příhrádku k politické agitaci.

K věci mohu sdělit, že jsem osobně celou záležitost po návratu z dovolené prověřila, mluvila jsem se všemi zaměstnanci knihovny, kteří v uvedený den sloužili na Příhrádku a zajišťovali akci  knihovny.

Mohu s čistým svědomím za knihovnu sdělit, že s iniciativou zmíněného pána nemá knihovna nic společného. Ze zákona jsou knihovny apolitické, pro všechny lidi bez rozdílu a na tom trváme opakovaně. Již v minulosti jsme odmítali jakékoliv petice či podpisové akce, případně agitace v prostorách knihovny či na jejich akcích.

Moji zaměstnanci, když zjistili, jakou činnost pán provozuje, opakovaně jej vyzvali k opuštění prostoru s tím, že jim tvrdil, že má vše povoleno od vlastníka pozemku. V uvedenou hodinu nebylo možné informace ověřit. Vlastníkem pozemku na Příhrádku je Národní památkový ústav Pardubice. My jako knihovna, máme pozemek pronajatý a nemáme oprávnění jej poskytovat komukoliv dalšímu, bez souhlasu vlastníka. Pokud pán sbírající podpisy, který mimochodem opakovaně naše akce také navštěvuje, nebyl ochoten dobrovolně činnost ukončit, mohli zaměstnanci povolat policii. Toto řešení jim nepřišlo příliš vhodné s ohledem na vysokou návštěvnost a možnost případného rozdmýchání incidentu. Navíc neměli jistotu, zda má, či nemá povolení k této činnosti na pozemku NPÚ. Následně druhý den, jsme ověřili, že povolení neměl. Napsala jsem na agitační štáb podporující kandidaturu
p. Petra Pavla - Spolu silnější a požádala je, aby poučili své příznivce, jaké mají možnosti při sběru podpisů na podporu kandidátů. Zároveň jsem poučila své zaměstnance, jak mají v případě opakovaní podobných aktivit postupovat.

Souhlasím, že k podobným akcím by nemělo docházet a že není etické zneužívat aktivit druhých ku prospěchu svému. Věřím, že se jednalo o ojedinělý případ a nebude se již opakovat.

Ing. Radomíra Kodetová

ředitelka