Aktuality


Výstava Komenský 2020: timeline a citáty

Výstava Komenský 2020: timeline a citáty

7. 4.–27. 6. 2022 v muzeu Knihovního centra U Vokolků

Představujeme originální výstavu Komenského citátů, které jsou převedeny do zajímavé ilustrované podoby a výstavu Komenského timeline, složenou z dvanácti ilustrovaných papírových plakátů formátu s důležitými událostmi z Komenského života. 

Výstava je spučástí projektu Komenský 2020. 

Na fotografie výstavy si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Vzdělanost Rodina Vláda Víra Média Umění Podnikavost
 

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.

https://komensky2020.cz/o-projektu/#predstaveniprojektu