Foto


Slavnostní vyhlášení soutěže "Kde končí svět? 2013/14"

Dne 13. 5. 2014 se v Krajské knihovně v Pardubicích sešlo 39 vítězů regionálního kola soutěže Klubu dětských knihoven Pardubického a Kralovehradeckého kraje Kde končí svět? 2013/2014. Oceněné výtvory vznikaly na téma „Nejmoudřejší je číslo“.