Foto


RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.: Genetická genealogie – určování původu předků pomocí analýzy DNA