Foto


Senioři bezpečně

Ve čtvrtek 8. 12. se v univerzálním sále uskutečnila přednáška v rámci projektu Senioři bezpečně. Motivem tohoto bezplatného školení je zvýšit bezpečnost zmíněné cílové skupiny v silničním provozu. Výklad připomenul stěžejní dopravní předpisy i novinky z této oblasti. Přednáška byla pro větší názornost doprovázena rovněž několika krátkými videoukázkami. Vedle vědomostí si každý účastník odnesl také věcnou vzpomínku, díky níž bude při pohybu v provozu více vidět.