Foto


Týden vědy a techniky (1.–13. 11.)

Ve dnech 1.–13. 11. probíhal šestnáctý ročník Týdne vědy a techniky. Do tohoto největšího vědeckého festivalu v ČR se se svým programem zapojila také Krajská knihovna v Pardubicích. Návštěvníci knihovny tak měli příležitost vyslechnout přednášku Mgr. Aleše Svobody o průniku umění a počítačové technologie či se díky RNDr. Evě Kačerové, Ph. D., dozvědět více o historii statistické služby. Na zmíněné přednášky tematicky navazují výstavy instalované v prostorách knihovny, jež budou k vidění až do 6. 12. 2016.