Foto


Výtvarná dílnička o podzimních prázdninách

Podzimní prázdniny a malebně vybarvené stromy inspirují k vlastním pokusům o zachycení této okouzlující doby. Děti si mohly vytvořit své stromy, dýně, draky a jiné podzimní motivy. A dařilo se jim náramně.