Foto


Autorské čtení Oskara Georga Sieberta

Je zločin narodit se jako Němec? Tato otázka palčivě zaznívá v autobiografickém románu německého filmaře a spisovatele Oskara Georga Sieberta. Autor se narodil v roce 1942 v Berlíně česko-německému páru, což v pozdější době vedlo k několika nesnázím. Kniha „Jednou cizincem, provždy cizincem“, z níž bylo předčítáno, vypráví o životních překážkách a diskriminaci jak v tehdejším Československu, tak i v Německu. Ve čtvrtek 2. listopadu jsme tak měli příležitost vyslechnout zpověď člověka, pro kterého se obě vlasti uzavřely a který zůstal všude cizincem. Poutavé vyprávění hudebně doprovodila M. Šolcová z Konzervatoře Pardubice. Děkujeme!