Foto


Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017

Ve dnech 25. a 26. 10. 2017 se v Domě hudby konal celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017, určený především krajským knihovnám, knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

Pořádáno Sekcí pro regionální funkce SDRUK ČR a Knihovnickým institutem NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.