Foto


Kurz sbormistrů

Poslední jarní kurz sbormistrů, který proběhl v sobotu 25. 3.,  byl věnovaný staré hudbě v repertoáru sborů. Pod vedením dr. Lukáše Vendla si účastnici vyzkoušeli například nácvik několika reprezentativních skladeb z různých stylových období (renesance, rané a pozdní baroko).