Foto


Pardubické poetické setkání 2017

Ve středu 8. listopadu patřila scéna Divadla 29 mladým recitátorům a literátům. Probíhal tu v pořadí již 21. ročník přehlídky „Pardubické poetické setkání“. 

Kdo letos zasedl v porotě?

  • MgA. Emílie Zámečníková, pedagožka a metodička tvořivé dramatiky
  • Nina Martínková, pedagožka DAMU Praha
  • Josef Vrána, herec divadla v Šumperku
  • Bc. et BcA. Eva Hardavová, studentka FF UK a DAMU Praha

A jak to celé dopadlo?

I. kategorie (15–17 let):

1. místo  ANNA PÁNKOVÁ  (ZUŠ Chrudim)      

2. místo NATÁLIE FINSTERLOVÁ (Gymnázium Jevíčko)

2. místo MARCELA COUFALOVÁ (Dramatická školička Svitavy)

3. místo ANNA BUŘVALOVÁ (ZUŠ Chrudim)

Čestné uznání:   ANEŽKA JEŽKOVÁ  (ZUŠ Chrudim)

                        TEREZA MACASOVÁ  (ZUŠ Lonkova Pardubice)                              

Cena diváka:     MARCELA COUFALOVÁ  (Dramatická školička Svitavy) 

                   

II. kategorie (17–20 let):

1. místo RÁCHEL KORBELOVÁ  (Obchodní akademie Chrudim)

2. místo ZDEŇKA MAUEROVÁ (Gymnázium Jevíčko)

3. místo VÍT VÁCLAVEK (Gymnázium Jevíčko)

Čestné uznání:    VLADIMÍR CINK  (Gymnázium Lanškroun)

Cena diváka:      VLADIMÍR CINK  (Gymnázium Lanškroun)

III. kategorie (nad 20 let):  bez účasti

 

Kategorie literáti:

1. místo VÍT VÁCLAVEK (Gymnázium Jevíčko)

2. místo PETR VESELKA (Gymnázium Jevíčko)

3. místo MATYÁŠ GROF (Gymnázium Lanškroun)    

Cena diváka:      PETR VESELKA  (Gymnázium Jevíčko)