Foto


Přednáška o africké literatuře

Ve středu 8. 11. jsme se v univerzálním sále pomyslně vydali do Afriky po stopách senegalských spisovatelek. Doktorand v oboru literatury Vojtěch Šarše nám umožnil odhalit tajemství této bohaté a bujné literatury. Akce se konala ve spolupráci s Francouzskou aliancí Pardubice v rámci kulturního festivalu Francouzský podzim.